Xây dựng kịch bản

Một bộ phim thu hút bao giờ cũng xuất phát từ một kịch bản hay. Đội ngũ nội dung của DeeDee luôn ưu tiên triển khai kỹ lưỡng những ý tưởng sơ khai thành những kịch bản hấp dẫn.

Phát triển hình ảnh

Các họa sĩ của DeeDee dựa vào kịch bản phim để phát triển các bản vẽ mang tính định hướng về tinh thần, cảm xúc, mang lại những góc nhìn sơ khai cho bộ phim. Đây cũng là giai đoạn mà các bối cảnh chủ đạo trong phim được thiết kế, bố cục để làm tiền đề cho quy trình thiết kế cảnh nền. Tạo hình của các nhân vật, đồ vật sẽ xuất hiện trong phim cũng sẽ được phát triển và tinh chỉnh trong giai đoạn này.

Kịch bản phân cảnh

Kịch bản phân cảnh (storyboard) là những bản vẽ phác thảo về diễn biến phim với bố cục, chuyển động sơ khai, góc máy để kể lại kịch bản bằng hình ảnh. Animatic được ghép lại từ các khung hình storyboards, được tính toán thời gian hợp lý, lồng tiếng và âm thanh để dựng thành một bộ phim nháp, làm xương sống cho quy trình sản xuất hoạt họa.